Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Kategorijas > Tehniskā grafika atpakaļ

Tehniskā grafika. Mācību grāmata.

Nomas maksa:

2.86 Eur mēnesī
4.76 Eur 3 mēneši
6.67 Eur 6 mēneši
8.10 Eur 10 mēneši

Apraksts

Grāmatā aplūkoti ģeometriskās rasēšanas un telpisku objektu attēlošanas pamati taisnleņķa (ortogonālās) un aksonometriskās projekcijās, kā arī izstrādājumu attēlu noformēšana rasējumu veidā. Iztirzāti pamatjēdzieni par ēku skatiem un griezumiem. Grāmata paredzēta kā mācību līdzeklis vispārējās vidējās izglītības skolu skolēniem, apgūstot izvēles mācību priekšmetu “Tehniskā grafika”. To var izmantot arī vidējās profesionālās izglītības mācību iestāžu audzēkņi.

Pievienot grozam