Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Kategorijas > Kulturoloģija atpakaļ

Kulturoloģija vidusskolām. Mācību grāmata.

Nomas maksa:

2.44 Eur mēnesī
4.07 Eur 3 mēneši
5.69 Eur 6 mēneši
6.91 Eur 10 mēneši

Apraksts

Grāmata ir domāta jaunā mācību priekšmeta “Kulturoloģija” apguvei vidējās mācību iestādēs. Šis priekšmets tiek ieviests kopš šī (2009./2010.) mācību gada un grāmatā ietverts viss tā kurss. Grāmata veidota pēc IZM apstiprinātā mācību priekšmeta standarta un ISEC izstrādātā mācību priekšmeta programmas parauga (grupas vadītāja Spodra Austruma). Atbilstoši standartam, grāmatā aplūkoti tādi temati, kā kultūras jēdziens, kultūras sistēmas, kultūras izpausmes formas, indivīda un sabiedrības attieksme pret kultūru, kultūras procesi un starpkultūru attiecības. Grāmata palīdzēs skolēniem iepazīt kultūru visā tās daudzveidībā. Ņemot vērā to, ka agrāk šī priekšmeta vietā skolā mācīja kultūras vēsturi, arī šajā grāmatā ļoti plaši izmantots kultūrvēsturiskais materiāls, bet papildus tam skolēni iepazīs arī kultūras filozofiju, kultūras socioloģiju un kultūras menedžmenta pamatidejas.

Pievienot grozam