Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Kategorijas > Mūzika atpakaļ

Mūzika vidusskolām.

Nomas maksa:

2.40 Eur mēnesī
3.90 Eur 3 mēneši
5.50 Eur 6 mēneši
6.60 Eur 10 mēneši

Apraksts

Grāmata ir veidota, balstoties uz vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standartu “Mūzika” un VISC izstrādāto vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta programmas “Mūzika” paraugu. Abus skolā ievieš no 2009./2010. mācību gada. Tā kā vidējās mācību iestādes var noteikt dažādu stundu skaitu mūzikai, paraugprogrammā ietvertie temati ir optimizēti, lai tos varētu apgūt arī ar mazāku stundu skaitu. Grāmatas pirmā daļa ir veltīta mūzikas veidošanās un uztveres likumsakarībām. Otrajā daļā skolēni iepazīst mūzikas pasaules daudzveidību. Abas daļas papildina radoši uzdevumi un dziesmas, kuras skolēni var dziedāt un analizēt. Autori apzinās, ka mūsdienu mūzikas pasaule ir ļoti plaša un ar interneta starpniecību jebkurš mūsdienu jaunietis var iepazīt gandrīz ikvienas tautas muzikālās tradīcijas. Līdz ar to mācību grāmata ir veidota tā, lai tā kalpotu tikai par centrālo orientējošo avotu, kurā atrodama nozīmīgākā un interesi rosinošākā informācija. Skolotājs kopā ar skolēniem var izvēlēties, pie kurām grāmatas nodaļām pakavēties vairāk.

Pievienot grozam